Jednoduché účtovníctvo

Viac ako 20 rokov účtujeme malým a stredným podnikateľom.

Zavoláme Vám späť!

Please provide valid information

Individuálny prístup ku všetkým klientom

Sme dostupní a časovo flexibilitní

Vždy dodržiavame dohodnuté termíny

Za škodu si nesieme zodpovednosť

Čo u nás jednoduché účtovníctvo znamená?

 • Kompletné spracovanie účtovníctva
 • Spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov a vyhodnotení
 • Vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky
 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Preverenie v rámci formálnej správnosti predložených dokladov
 • Spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických osôb
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok

Bezplatná cenová kalkulácia

Využite našu kalkulačku na získanie rýchlej a presnej cenovej ponuky alebo si jednoducho prezrite cenník jednotlivých služieb samostatne. Vzhľadom na komplexnosť riešení, ktoré si firmy vyžadujú odporúčame využitie našej online kalkulačky pre čo najpresnejšiu kalkuláciu cien našich služieb. Naše ceny vždy prispôsobujeme na mieru potrebám našich klientov.

Požiadať o cenu
Často kladené otázky
Je jednoduché účtovníctvo zo zákona povinné?

Zákon o účtovníctve nestanovuje povinnosť vedenia jednoduchého účtovníctva pre žiadnu právnu formu. Avšak niektoré účtovné jednotky sa môžu rozhodnúť viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva, a to nasledovné:

 • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane (okrem fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu), t. j. osoby, ktoré majú príjem z podnikania podľa § 6 ods. 1 alebo inej SZČO podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov
 • podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu (ak nepodnikajú)
 • občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 €, ak nie sú subjektom verejnej správy)

Poskytujete účtovníctvo aj pre športovcov, umelcov, e-shopy či start-upy?

Vôbec nezáleží na činnosti Vášho podnikania, dôležitá je pre nás právna forma, od ktorej sa odvíja náročnosť účtovníctva. Či už sme živnostník alebo s.r.o., účtovníctvo Vám budeme viesť veľmi radi. Pre vypracovanie výhodnej cenovej ponuky, na mieru Vašej činnosti podnikania, prosím využite našu kalkulačku.

Ako si môžem presunúť účtovníctvo od môjho účtovníka k Vám?

Zmena účtovníka je u nás veľmi jednoduchá a bezbolestná. Stačí nám poskytnúť kontakt na Vášho doterajšieho účtovníka a všetko vybavíme za Vás. Vyžiadame si potrebné dokumenty a podklady a na účtovníctvo jednoducho nadviažeme kedykoľvek, aj uprostred účtovného roka.

Môžem si byť istý, že moje údaje a dôverné informácie budú dobre chránené?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.