Daňové priznania

Vypracovanie daňového priznania pre fyzické aj právnické osoby.

Zavoláme Vám späť

Please provide valid information

Individuálny prístup ku všetkým klientom

Oboznámime Vás so všetkými možnosťami

Prísne zachovávame mlčanlitovosť

Za škodu si nesieme zodpovednosť

Spracovanie daňového priznania u nás znamená...

  • Kontrola dokladov
  • Daňové priznanie k DPH
  • Daňové priznanie právnickej osoby
  • Plánovanie daní
  • Monitoring daňových zákonov
  • Zaúčtovanie dokladov
  • Účtovná závierka
  • Zostavenie daňových priznaní
  • Optimalizácia daňovej povinnosti
  • Zastupovanie klientov pred daňovým úradom

Bezplatná cenová kalkulácia

Využite našu kalkulačku na získanie rýchlej a presnej cenovej ponuky alebo si jednoducho prezrite cenník jednotlivých služieb samostatne. Vzhľadom na komplexnosť riešení, ktoré si firmy vyžadujú odporúčame využitie našej online kalkulačky pre čo najpresnejšiu kalkuláciu cien našich služieb. Naše ceny vždy prispôsobujeme na mieru potrebám našich klientov.

Požiadať o cenu
Často kladené otázky
Kedy musím podať daňové priznanie?

Podľa zákona o dani z príjmu ste povinní podať daňové priznanie, ak ste v zdaňovacom období dosiahli zdaniteľné príjmy, ktoré presahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. V prípade vykázania straty, ste takisto povinní podať daňové priznanie.
Do príjmov, na ktoré sa vzťahuje vyššie uvedená podmienka sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybratím dane zrážkou je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6). Rovnako sa do tejto sumy nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 a nebude si uplatňovať nárok na vrátenie dane alebo časti dane z príjmov, z ktorých daň bola vybraná zrážkou.

Môžete mi daňové priznanie vypracovať online?

Samozrejme, daňové priznanie Vám môžeme vypracovať aj bez osobného odovzdania dokladov. Stačí nám poslať všetky doklady na e-mail (alebo prípadne iným, Vami preferovaným spôsobom) a daňové priznanie Vám na ich základe vypracujeme. Pre viac informácií nás kontaktujte pomocou nášho kontaktného formulára.

Môžem si byť istý, že moje údaje a dôverné informácie budú dobre chránené?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.